Velkommen

Udvikling i Fællesskaber er et 3 årigt projekt, der har til formål at skabe en fælles pædagogisk platform for arbejdet med inklusion på tværs af dagpleje, dagtilbud, skoler og PPR.

For at kvalificere vores ønske om forandring og udvikling er Udvikling i Fællesskaber skabt i samarbejde med Ministeriets Inklusionsudvikling og LSP, Aalborg Universitet.

Med Udvikling i Fællesskaber har vi et mål om, at vores børn og unge oplever at være en aktiv del at et lærerigt fællesskab, da det er en afgørende faktor for deres udvikling og læring. Samtidig har vi en ambition om, at vi som pædagogiske ledere og medarbejdere skal udvikle os og opleve, at vi i fællesskab kan løfte opgaven med at skabe optimal læring, trivsel og udvikling for alle børn og unge. Du kan læse mere om projektet her

Se video om projektet her