Pædagogisk analyse i Ungdomskolen

ungdomsskolen første bill

Sidst i januar 2016 blev  der afholdt intro til Pædagogisk Analyse for klubmedarbejdere i Brønderslev Ungdomsskole. Vejleder Tine Trige-Esbensen og jeg holdt oplæg, hvorefter deltagerne gik i gang med arbejdet. De var alle optaget af måden at arbejde på og gav udtryk for, at det var dejligt at blive introduceret til det, som er på dagsordenen i hele Børn og Kultur.

Efterfølgende har klubmedarbejderne i lighed med alle andre medarbejdere på den pædagogiske front i Brønderslev kommune opgaven med at få implementeret dette nye redskab – at have øje for hvordan Pædagogisk Analyse kan være med til at gøre udfordringerne mere skarpe og præcise og først og fremmest at få set på konteksten: “hvordan kan jeg som medarbejder ændre pædagogikken, så barnets behov imødekommes”.

Både Tine og jeg vil gerne takke for den indsats og interesse leder og klubmedarbejdere lagde for dagen.

Ungdomsskolen 3