”Taktik for et stærkt forældresamarbejde” er blevet til

Et mål i Udvikling i Fællesskaber er, at alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber. Derfor har Tværfagligt Udviklingsforum, som er en repræsentativ gruppe af ledere og medarbejdere, sammen med fagenheden udarbejdet ’Taktik for et stærkt forældresamarbejde’. Formålet er at sætte rammer for samt give inspiration til forældresamarbejde i dagtilbud og skoler med henblik på at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er.

”Taktikken” bygger på det fælles børnesyn i Brønderslev Kommune. De fagprofessionelle har ansvaret for, at arbejde på at få et stærkt forældresamarbejde, og skal være bevidste om, at forældrenes holdninger og deltagelse i børnenes liv har betydning for deres fællesskaber. Taktikken henvender sig således primært til ledelse, medarbejder og bestyrelse.

Forældre bidrager til læring og inklusion

Forældre spiller en vigtig rolle ift. at støtte op om børnenes  læring og inklusion i hverdagen. Forældre kan bidrage til læring f.eks. ved at læse med børnene og ved at tale om de temaer, der arbejdes med. Forældre kan også understøtte inklusion ved at tale anerkendende til og om de andre børn, forældre og personale, og ved at lave legeaftaler – også med børn som normalt ikke kommer i hjemmet.

En god relation mellem forældre og personale bygger på en ligeværdig dialog. At lytte og udveksle perspektiver er kvalificerende for at skabe gode, inkluderende børnefællesskaber. Forældrenes stemme er derfor en ressource til at kvalificere og revidere det pædagogiske syn og praksis.

Billede - forside TAKTIK

Forventninger til ledelse og bestyrelse

Med ”Taktikken” vil Brønderslev Kommune gerne understøtte og kvalificere forældresamarbejdet ift. børns trivsel, udvikling og læring. Taktikken er opbygget i tre perspektiver:

  1. Forældre imellem
  2. Forældre – medarbejdere
  3. Forældre – organisation

Til hvert perspektiv hører et overordnet mål og en rammesætning.

Under hvert perspektiv er der endvidere nogle forventninger til, hvordan det enkelte dagtilbud / skole gør taktikken til et aktivt redskab for at lykkes med inkluderende børnefællesskaber. Det betyder, at taktikken skal sættes på dagsordenen dels i ledelsen, dels i bestyrelsen, og at det enkelte dagtilbud / skole skal beslutte principper for et stærkt forældresamarbejde, som angiver en klar, tydelig pædagogisk retning, så ledelse, personale og forældre ved, hvad der forventes af dem.

‘Taktik for et stærkt forældresamarbejde’ findes her på bloggen under fanen/ Materialer.