I arbejdstøjet igen

Summer

Så er sommerferien uigenkaldeligt forbi og vi er alle godt i gang. Det betyder, at vi i projektgruppen er optaget af, hvordan vi går fra “forandring til forankring”, altså hvad der skal ske, når projektet med LSP, Aalborg Universitet afsluttes ved udgangen af 2016.

Udvikling i fællesskaber i Brønderslev Kommune fortsætter. Sikkert er det også, at PA-analyse fortsætter. Pædagogisk Analyse er et fantastisk redskab til at få overblik over en udfordring set fra forskellige perspektiver, og i teamet at samarbejde om at nå et mål, så man kan komme fra en uønsket til en ønsket tilstand.

PA-Vejlederne fortsætter også, så alle koordinatorer er fortsat velkomne til at kontakte deres vejleder.

Hvordan bloggen skal administreres, hvor administrationen af fælles møder skal ligge, og hvor ansvaret for uddannelse af nye medarbejder skal placeres er stadig til drøftelse. Men det skal nok komme på plads her i løbet af efteråret.

Det første tiltag her i det nye skoleår er uddannelse af nye medarbejdere i forhold til Børnesyn i Brønderslev Kommune, systemteori samt indføring i Pædagogisk Analyse. Dette vil finde sted tirsdag den 13. september 2016.

Billede - Børnesyn

Jonna Nielsen

Faglig koordinator