Intro til Pædagogisk Analyse, Børnesyn og Systemteori i praksis

koordinator-udsigt

 koodinator-workshopEn solskindag i september mødte 25 nye lærere og pædagoger op til workshop, hvor emnerne var Pædagogisk Analyse, Børnesyn og Systemteori i praksis.

Der var god energi i grupperne, og stor lydhørhed over for introduktionen til både Børnesyn og Systemteori. I det efterfølgende arbejde med Pædagogisk Analyse var der  stor arbejdslyst og gåpåmod hos alle. – Det var dejligt, tak for det!

koordinator-maalformulering

Vi håber nu, at alle har fået inspiration og ikke mindst lyst og mod på at gå i gang med at udarbejde PA’er og ikke mindst at få anvendt begreberne;

  • “Uønsket/ønsket tilstand”
  • “Sammenhængscirklen med de opretholdende faktorer”
  • “De tre perspektiver”

Begrebet “Strategier og tiltag” er mere kendt og anvendt i det daglige, så her er der måske ikke brug for at lære nyt?

Ved den afsluttende evaluering fik vi gode ideer til at både at gøre kommende workshops bedre – f.eks. mere tid, så det bliver muligt at veksle mere mellem teori og arbejde, at sørge for at der ikke var for langt mellem spisepauserne. Vi fik endvidere en opfordring til at lægge referatskabelonen ud på forsiden af bloggen (fanen ‘Materialer’), så den er tilgængelig for alle – ikke kun PA-vejledere og PA-koordinatorer. Dette er vi allerede i gang med at effektuere.

Jonna Nielsen

Faglig koordinator