Kompetencedag på tosprogsområdet

Billede - tosprogsmområdet børnetegningerDen 26. april 2017 afholdt Brønderslev Kommune den første af fire kompetencedage på tosprogsområdet. Målet med denne dag var at få ny og opdateret viden om:

  • Arbejdet med flygtningebørn i praksis – herunder fællesskabende didaktikker og interkulturel kommunikation
  • Mødet og samarbejdet med flygtningeforældre
  • Traumatiserede flygtninge.

Deltagerne på kompentencedagen var medarbejdere i Støtteteamet, Sundhedsplejen og PPR, Dagplejepædagoger, Sprogsprutter, Integrationsmedarbejdere, skolernes Læringsmiljø- og læsevejledere samt medarbejdere i Modtage- og videnscenteret og i Dansk som andetsprogscentrene.

Oplægsholderen var Jette Thulin, konsulent i Integrationsnet. Jette er uddannet folkeskolelærer, og har mere end 20 års erfaring med undervisning af flygtningebørn og samarbejdet med deres forældre.

Vi har bedt en af deltagerne beskrive sin oplevelse af dagen:

Jette Thulin holdt et vedkommende og relevant foredrag, der blev baseret dels på faktuel viden og data (bl.a. om traumer), dels på det, der for mig gjorde dagen ekstra givende; nemlig Jettes gode måde at formidle praksisnær viden på med humor, varme og respekt for mennesker i en svær situation, som hun gennem årene er blevet god til at finde en vej ind til trods af traumer, kulturforskelle og gensidig uvidenhed om hinanden.

Det slog mig, at en af årsagerne til hendes succes med mennesker i vanskeligheder, har været hendes åbenhed, lyst og evne til at finde nye veje at gå. Dette passer så fint med Brønderslev Kommunes målsætning om at være modig og nysgerrig.

Det jeg tager med mig fra kompetencedagen på tosprogsområdet, er en reminder om, at der i mødet med andre mennesker aldrig kan være helt færdige skabeloner. Resultatet afhænger af den enkeltes vilje til at ville forandring. Og det er vores ansvar som ansatte i skoler og dagtilbud at gå forrest med åbenhed, respekt og nysgerrighed. Men også med åbne dagsordner om, hvad vi forventer af flygtninge, og hvad der skal til for, at de kan klare sig i det samfund, som de skal være en del af.

I tilknytning hertil sluttede Jette Thulin af med at sige: ”Målet med livet er ikke at blive verdensmester, men at lære at mestre verden”.

Mette Andersen, Støttepædagog