Spændende projekt sættes i gang på PPR

Brønderslev Kommune har fået del i Socialstyrelsens pulje; Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Det er vi utroligt stolte af og glade for!

Billede - Logo 10_01_2017

Det betyder, at der pr. januar 2018 blev indledt et samarbejde med hhv. Socialstyrelsen og Deloitte om et tre årigt projektforløb (2018-2020).

– Lokalt kalder vi projektet; PPR på Sporet.

 

Det overordnede formål med projektet er at sikre, at børn og unge i sårbare og udsatte positioner får en tidligere og helhedsorienteret indsats, således at de sikres bedre trivsel, udvikling og læring og at mindre indgribende tiltag forebygges.

Vi bygger videre på den fælles platform

Børn & Kultur i Brønderslev Kommune har et bevidst fokus på at videreudvikle på baggrund af den fælles platform, som vi har fået opbygget de seneste år. Projektet skal derfor både understøtte de initiativer, der allerede er i værksat i Kommunen med omlægning til en tidligere, forebyggende indsats – Varige spor, - og samtidigt skal projektet understøtte Kommunens inklusionsindsats Udvikling i Fællesskaber.

Med PPR på sporet vil Brønderslev Kommune kvalitetsudvikle et PPR, der på lige fod med sundhedsplejen og det sociale område kan iværksætte indsatser og indgå i det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud/skole, sundhedsplejen og det sociale område.

Følg projektet på bloggen

På bloggen har vi valgt at give projektet sin egen fane; PPR på sporet.

Her vil du kunne følge projektforløbet efterhånden som det skrider frem.

Lige nu har vi lavet en kort lille intro projektet, ligesom det er muligt at finde et link til Kommunens puljeansøgning, hvis det har din interesse.