Det frivillige supplement

Med indsatsen Varige Spor vil Brønderslev Kommune arbejde på en tidligere og forebyggende indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Dette arbejde kræver mere end blot en kommunal indsats – der er ligeledes behov for civilsamfundet og de frivillige foreninger.
Derfor blev jeg ansat som frivilligkoordinator d. 01.12.17, med den primære arbejdsopgave at fungere som bindeled mellem den frivillige sektor og Brønderslev Kommunes Børn og Kultur forvaltning. Nordjyske har netop skrevet en artikel om min jobfunktion, som kan læses her.

Orienter dig om det frivillige supplement her på bloggen
Bloggen vil fungere som opslagsværk ift. det frivillige supplement. For overskuelighedens skyld vil de relevante informationer være at finde under fanen ”Frivillighed”, mens opslag som dette vil være under tagget ”Frivillighed”, som kan findes i højre siden på forsiden.
Lige nu kan du finde et overblik over de frivillige tilbud til sårbare og udsatte børn og unge fra Brønderslev Kommune. Oversigt kan findes her.

Gode relationer
Som frivilligkoordinator er jeg optaget af at løse, igangsætte og tiltrække opgaver, som er relevante for de kommunalt ansatte, de frivillige foreninger samt kommunens sårbare og udsatte børn og unge og deres familier. Derfor er jeg interesseret i at få så mange relevante relationer og input som muligt, for derigennem at kunne prioritere optimalt i mine arbejdsopgaver. Jeg hører derfor gerne fra dig – hvad enten du beskæftiger dig med børn og unge som kommunalt ansat eller som frivillig. Jeg kommer også gerne på besøg og fortæller mere om mine arbejdsopgaver, det frivillige supplement eller omkring den eksisterende frivillige tilbudsvifte i Brønderslev Kommune. Er du interesseret i at opstarte en ny frivillig social forening i kommunen er du også mere en velkommen til at kontakte mig.

Kontaktoplysninger
Mail: Louise.krogsgaard.nielsen@99454545.dk
Mobil: 28 59 78 67

Med venlig hilsen
Louise Krogsgaard Nielsen
Frivilligkoordinator

Finger-folk_red.