Temadag for PA-korodinatorer og -vejledere

mind the gap

Tirsdag den 11. september var der temadag for samtlige PA-koordinatorer og -vejledere på NIH. Temadagen omhandlede forankring af vores fælles pædagogiske platform, og blev et genbesøg ift. mindset, børnesyn og systemteori.

Christine Medom gav et inspirerende oplæg om kom på praksisnær vis rundt om vigtig pointer og opmærksomhedspunkter for den videre forankring.

Christines slides – som også indeholder et par illustrative film, – er lagt her på bloggen under fanen/ Materialer/ Temadag for PA-koordinatorer/-vejledere. – Vi håber, at materialet kan inspirere jer og bidrage til et fortsat fokus på det systemteoretiske afsæt og mindset.