Hvordan ruster vi børn og unge til fremtiden?

Indlæg af Praktikant Emilie V. Mærcher, Fritid & Kultur:

Mandag d. 24. september 2018 afholdt Børn og Kultur lederseminar med temaet ”Klar til verden”.

Med temaet blev der sat fokus på, hvordan man kan arbejde strategisk og visionært med at ruste børn og unge til fremtiden. I forbindelse med dette var førende fremtidsforsker Anne Skare Nielsen inviteret og gav i et oplæg sit bud på, hvordan man kan være på forkant med fremtiden.

billede ledersem 1

Fra mere til bedre

Indtil nu har man i samfundet fokuseret på at skabe ”mere”. – Mere vækst, mere tid og mere produktivitet. Ifølge Anne Skare Nielsen kommer vi i fremtiden til at fokusere på at skabe ”bedre”, og opfattelsen af ”mere” som førsteprioritet skal derfor omlægges til at handle om mennesker og værdiskabelse. Og hvordan imødekommer man så denne opfattelse?

Vi skal fokusere på de magiske øjeblikke – de betydningsfulde øjeblikke, som giver en særlig følelse i kroppen, og som man altid vil huske. Ifølge Anne Skare Nielsen bliver børn og unge i dag apatiske, fordi de kun tænker i 12-taller og ikke har de magiske øjeblikke med i livet. Disse øjeblikke kan derfor tages i betragtning, når der skal træffes ledelsesmæssige beslutninger: Hvilke magiske øjeblikke ønskes det, at fremtidens børn og unge husker tilbage på?

I sit oplæg lagde Anne Skare Nielsen vægt på, at fremtiden ikke er noget, vi skal forstå. Vi skal møde den med nysgerrighed og se, hvad den bringer. Det betyder samtidigt, at vi skal lære ikke kun at fokusere på problemerne, når nye situationer opstår. Se derfor muligheder i de forandringer, der sker, og stil spørgsmålet: ”Hvis fremtiden bliver anderledes, skal vi så ikke gøre den bedre?”.

Perspektiverne kan således give stof til eftertanke om, hvordan man med en indstilling til at skabe ”bedre” kan træffe vigtige beslutninger for fremtidens børn og unge. Der vil hele tiden opstå trends, som vil skabe nye situationer for os, uanset hvordan vi forholder os til dem eller mener om dem. Men selvom vi ikke har kontrol over alting, så skal det hele nok gå alligevel – Et budskab, som kan være vigtigt for børn og unge – såvel som voksne.

Læs desuden Anne Skares artikel om 10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære her.