Tiltag i regi af PPR på sporet – Pilotprojekt i Børnehaven Livstræet

Billede - hele forsiden PIXI

  1. I Danmark oplever hvert 3. barn inden sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden
  2. Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv
  3. Bruddet kan have negativ virkning på børns sundhed og trivsel
  4. Mange børn og unge kommer godt videre – især hvis de får støtte og omsorg

Kommunens pædagogiske ledere og medarbejdere på Dagtilbudsområdet oplever til stadighed en stigning i antallet af børn, som oplever og mærkes af deres forældres skilsmisseforløb.

For at få erfaring med skilsmissegrupper for børn i alderen 3-6 år, og for at få erfaring med det tværprofessionelle samarbejde i sådan en kontekst, etableres der et pilotprojekt i Børnehaven Livstræet.

I gruppeforløb gives børnene særlig opmærksomhed, støtte og guidning, så de får hjælp til at sætte ord på følelser, drømme m.m. og derved opnår robusthed/mestring i forhold til håndteringen af en omskiftelig hverdag med forældre, som ikke længere bor sammen. Målet er, at det pædagogiske personale gennem et samarbejde med forældrene hjælper børnene med at mestre livet og få et sundt og trivselsmæssigt godt liv.

Under fanen PPR på sporet/ Indsatser for børn og unge – kan I læse en beskrivelse af gruppeforløbet.

Billede - hele forsiden indsatsbeskrivelse  Skilsmisseøen – Beskrivelse 27_03_2019

Desuden kan I finde en kombineret forælder folder og PIXI, som beskriver gruppeforløbet i børnehøjde. Det betyder, at det er en folder, som forældre også kan tage den frem hjemme, læse den og tale med deres barn om tilbuddet.

Billede - hele forsiden PIXI  PIXI – folder Skilsmisse-øen

Projektet forløber i periode uge 17-25, og evalueres i uge 26 2019.