De første erfaringer med skilsmissegrupper i dagtilbud

Som Kommune og pædagogisk personale i vores børnehaver er vi optaget af at gi’ børn den støtte, som de har brug for. – Også når det handler om at vokse op i en skilsmissefamilie.

I Brønderslev Kommune tilbyder vi forældre at deres barn kan deltage i et særligt tilrettelagt pædagogisk gruppeforløb målrettet børn i alderen 3-6 år. Gruppeforløbet kalder vi for Tudses Ø.

Billede - forside på pixi 

Gennem gruppeforløbet gives børnene en særlig opmærksomhed, støtte og guidning, så de får hjælp til at sætte ord på deres følelser og derved opnår robusthed/mestring i forhold til håndteringen af en omskiftelig hverdag med forældre, som ikke længere bor sammen. Målet er, at vi gennem et samarbejde med forældrene hjælper børnene med at mestre livet og få et sundt og trivselsmæssigt godt liv.

Et fast redskab gennem hele gruppeforløbet er FACE-IT. Børnene har en Bo hver, når de sidder i gruppen, men har også fået udleveret en BO, som de har og kan anvende derhjemme under hele forløbet.

De første spæde erfaringer er i hus, og både forældre, børn og pædagogisk personale kan gi’ ‘THUMB UP’ på både mening og udbytte. – HEP til vores dygtige støttepædagoger, som driver gruppeforløbene.