Staveudvikling på Hjallerup Skole

HVORFOR?

Efter en lang årrække med stort fokus på at øge læseforståelse, arbejde med læsestrategier og faglig læsning oplevede vi på Hjallerup Skole et behov for at rette fokus på elevernes staveudvikling. Vi kontaktede Kommunens læsekonsulenter for et møde om vores tanker. Her fik vi anbefalet at læse bogen: Hvordan lærer jeg mine elever at stave? – Og hold det ikke hemmeligt for dem. (Gjelstrup, Kjær og Norrbom, Forlaget Læs)

I samarbejde med Hjallerup Skoles læsevejleder tog projekt ’Staveudvikling’ sin begyndelse. Vi holdt et stormøde for alle dansklærerne i 0.-5.klasse, og lavede en overordnet plan. Dansklærerne på 3. årgang gik først i gang, og har nu arbejdet med projektet i ca. 6 måneder. Siden er 2. og 4. årgang også gået i gang, og snart følger 0. og 5. årgang.

PROJEKTETS FORMÅL

Vores ønske med projektet er:

  • at søge viden om staveundervisning
  • at tilrettelægge og gennemføre en målrettet staveundervisning for den enkelte elev på en motiverende og meningsgivende måde, så eleven også selv får øjne for egen læring

SÅDAN ARBEJDER VI…

På 3. årgang læste alle dansklærerne bogen om staveudvikling. Vi mødtes og diskuterede bogens tilgang til staveudvikling og undervisning i stavning. For at kunne undersøge, hvilket stavetrin vores elever hver især befandt sig på, lavede vi tre forskellige tekster (diktater), der indeholdt ord, som kunne fortælle os om deres stavetrin.

Sammen gennemgik vi alle 60 elevers staveforsøg og havde nu et klart billede af, hvilket stavetrin eleverne befandt sig på. Vi fandt, at vores elever placerede sig på trin 1, 2 og 3 – med færrest elever på trin 1.

Vi har fordelt lærerne på hvert trin. Sammen har vi fundet materialer, der er passende til hvert stavetrin, og efterhånden har vi fået opbygget en lille bank af stavematerialer til hvert trin. Vi har også prøvet at organisere undervisningstiden på forskellige måder, og mødes hver uge på vores stavehold.

LÆRINGSUDBYTTE

  • Det er vigtigt, at vi som lærere arbejder tæt sammen, og er godt inde i, hvad de andre trin arbejder med, så vi kan støtte eleverne i deres staveudvikling i dagligdagen
  • Det er vigtigt, at arbejdet giver mening for eleverne
  • Man skal i undervisningen stille forskellige krav til eleverne, f.eks. skal elever på trin 1 gøres opmærksomme på at få alle stavelser med og stave lydrette ord korrekt. På trin 3 skal eleverne gøres opmærksomme på dobbeltkonsonanter og stumme bogstaver, når de skriver tekster i dagligdagen
  • Alle elever profiterer af, at de med egne ord kan fortælle og forklare hinanden om staveregler på de forskellige trin
  • Staveudvikling på tværs af årgange højner det faglige udbytte

ELEVERNES EGNE UDTALELSER

  • “Det er fedt at arbejde med stavetrin”
  • “Man kan bare give den gas, og behøver ikke at vente”
  • “Man behøver ikke, at få det dårligt over, at man ikke lige kan det, som nogen af de andre kan”

KONTAKTOPLYSNINGER

Institution: Hjallerup Skole

Kontaktperson: Lone Møller Mikkelsen, lærer