Sammenlæsning i indskolingen, Asaa Skole

HVORFOR?

I dette skoleår er indskolingen fysisk samlet på samme gang og har dansktimer, der ligger parallelt samt en en pædagog med i 2 timer om ugen i 2. klasse.

PROJEKTETS FORMÅL

Med dette initiativ giver vi eleverne de bedste muligheder, for at udvikle deres faglighed ud fra det niveau, de befinder sig på. Vi kan også se en fordel ved at integrere pædagoger i arbejdet. På den måde inddrager vi pædagogens kompetencer til styrkelse af læringsmiljøet.

SÅDAN ARBEJDER VI…

1. Emne fastlægges.

2. Eleverne deles efter niveau, sociale kompetencer, køn m.m.

3. Fælles introduktion om indhold og mål.

4. Eleverne fordeles på forskellige aktiviteter. Elevernes aktiviteter fremgår af en tavle, så de selv kan følge deres arbejde. Eleverne kan i forløbet flyttes både i gruppe og niveau.

Tavlen er inddelt i 4 farver, som hver især svarer til et fagligt niveau

Billede - asaa skole farver

5. Niveauerne er dynamiske, dvs. at aktiviteterne i en farvegruppe skiftes ud i forhold til de elever, der er i gruppen.

6. Eleverne evaluerer i samarbejde med en lærer efter endt aktivitet og inden ny igangsættes.

7. De 3 klasselærere holder jævnligt møde om gruppernes udvikling både fagligt og socialt. Disse drøftelser lægges til grund for de ændringer, der laves i elevgrupper og niveau. Desuden drøftes de faglige aktiviteter, og der startes nye op.

FORELØBIGT LÆRINGSUDBYTTE

Al begyndelse er svær, og vi erfarede hurtigt, at der var både grupper og faglige aktiviteter, der ikke fungerede hensigtsmæssigt. Dette blev rettet, og nu er både vi og eleverne inde i et flow, der betyder, at de ved, hvad de skal, og hvor de skal hen.

Vi fornemmer et godt aktivitetsniveau i alle grupper – nogle med mere styring end andre – og ikke mindst et ansvar og engagement fra eleverne. Et arbejde vi gerne vil fortsætte!

På sigt forventer vi, at vi udover de faglige mål også kan give eleverne nogle sociale og arbejdsmæssige redskaber, de kan profitere af i andre lektioner.

KONTAKTOPLYSNINGER

Institution: Asaa Skole

Kontaktpersoner: Vivi Pedersen, Hanne Rosenkilde og Gitte Dellgren