Retningslinjer for brug af billeder på bloggen

Ved anvendelse af billeder på Brønderslev Kommunes blog www.udviklingifaellesskaber.dk skelnes der mellem billeder af børn/elever og medarbejdere. Følgende regler skal iagttages:

SITUATIONSBILLEDER AF MEDARBEJDERE

Ved offentliggørelse af billeder af medarbejdere henvises til gældende regler for situationsbilleder, dvs. billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet.

Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.

Ved offentliggørelse af situationsbilleder af medarbejdere på bloggen iagttages følgende:

  • Formålet med billedet skal være at beskrive en situation eller understøtte en pædagogisk praksis
  • Ytrer personer på billedet ønske om at billedet ikke offentliggøres, skal dette respekteres
  • Ytrer personer på billedet ønske om at billedet fjernes, skal billedet fjernes hurtigst muligt

SITUATIONSBILLEDER AF BØRN/ELEVER 

Ved offentliggørelse af situationsbilleder af børn/elever iagttages som udgangspunkt gældende regler vedrørende situationsbilleder. Der gøres dog opmærksom på, at Brønderslev Kommunes retningslinjer er strammet yderligere i forhold til gældende regler. Følgende regler iagttages ved offentliggørelse af situationsbilleder af børn/elever:

  • Der indhentes altid tilsagn fra barnets/elevens forældre. Forfatteren til artiklen/indlægget er forpligtet til, at fremvise det/de konkrete billede(r) for forældrene
  • Tilsagnet skal ske pr. mail eller ved anden skriftlig godkendelse
  • Formålet med billedet skal altid være at beskrive en situation eller understøtte en pædagogisk praksis
  • Selvom der er givet tilsagn, skal billedet fjernes, såfremt der senere ytres ønske herom.

For yderligere information om offentliggørelse af billeder for offentlige instanser på hjemmesider – Se dem her