TUF-mødet den 18/11 2014

På dette møde havde TUF besøg af Ministeriets Læringskonsulent Jesper Frøling Nielsen. Jesper inspirerede TUF ift. til temaet Forældreinddragelse ved at give oplæg og praksiseksempler understøttet af viden om nyeste forskning.

Slides fra oplæg (2 link) :

Forældreinddragelse

Forældresamarbejde og inklusion

Efterfølgende har Jesper Frøling Nielsen videreformidlet 5 link til nogle af de væsentligste artikler m.m. på området:

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/Ressourcecenter/140815%20Rapport%20om%20foraeldresamarbejde%20og%20inklusion%20med%20bilag.pdf

 

http://www.youtube.com/watch?v=XhHxhozB8GI

Denne video hænger sammen med Bog fra Aalborg Universitetsforlag af Jørgen Bloch-Poulsen : Dialogiske forældresamtaler den kan downloades gratis. (Daginstitution)

 

http://vbn.aau.dk/files/72855399/Dialogiske_for_ldresamtaler_alle_vil_jo_gerne_inddrages.pdf

 

”Hvem skal tage teten?” – et inkluderende forældresamarbejde udvikles : http://www.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/NVIE/artikler/Fin_inkluderende_foraeldresamarbejde.pdf

 

http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/NUBU+projekter/Inkluderende+foraeldresamarbejde