Særligt initiativ for forældre i 0. årgang på Hjallerup Skole

Alle børn og forældre skal føle sig som en del af det fællesskab, man hører til. Med dette udgangspunkt har Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole taget initiativ til at give de nye forældre i 0. årgang en særlig velkomst.

”Erfaringer viser, at forældrenes rolle i det at skabe fællesskaber for børnene i skolen er stor, og det vil vi som skolebestyrelse gerne støtte op om. Vi tog derfor initiativ til, at AKT-lærer Lone Møller Mikkelsen deltog i 0. årgangs forældremøder, hvor hun holdt et oplæg om, hvordan man som forældre kan være med til at påvirke sit barns skolegang, så det får den bedst mulige trivsel og læring”, udtaler Mikael Christensen, Formand for skolebestyrelsen på Hjallerup Skole.

”Man skal huske på, at det er de næste 10 år, at forældre, børn og skole skal samarbejde, og alle har et medansvar for, at såvel børn som forældre trives, og oplever at blive værdsat i klassen. Forældre skal også være opmærksomme på, at de er rollemodel for deres børn – klassen usynlige kammerat. Ved at omtale alle børn og deres forældre positivt og anerkendende, kan man som forældre bidrage til, at der skabes gode relationer i klassen. Og vi ved jo, at glade børn som trives også lærer bedst”, siger Lone Møller Mikkelsen.

På Hjallerup Skole er initiativet blevet taget vel imod blandt forældrene i 0. årgang. Skolebestyrelsen vil naturligvis evaluere initiativet, men går det som forventet, gentages det også til næste skoleår.