Varige spor

Pr. 1. august 2015 søsatte Brønderslev Kommune indsatsen Varige spor målrettet udsatte børn og unge.

Billede Varige spor farve

VARIGE SPOR

Tiltaget er en særlig indsats, som er forankret i kommunens Børne- og Familieafdeling, men som kræver åbenhed, samarbejdsvilje og engagement fra alle parter omkring de udsatte børn og unge.

Her på siden kan du finde nærmere information om VARIGE SPOR – både pilotindsatsen (2013-2015) og Udrulningen af Varige spor i 2017.

Varige spors sammenhæng til Udvikling i Fællesskaber

I projekt Udvikling i Fællesskaber har vi gennemført to undersøgelser; dels en Statusanalyse i samarbejde med Undervisningsministeriet, dels en Kortlægning i samarbejde med LSP, Aalborg Universitet.

Lokalt arbejder dagtilbud og skoler med at omsætte egne resultater til udvikling af den pædagogiske praksis, og fra centralt hold er der udvalgt en række fælles tværgående fokusområder – heriblandt fokusområdet; Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet. Og netop indsatsen for dette fokusområde er den særlige indsats for udsatte børn og unge –  VARIGE SPOR

Med titlen VARIGE SPOR signalerer Brønderslev Kommune en ambition om både at skabe varige spor for børn og familier men også varige spor i medarbejdernes mindset og samarbejdskompetencer. Løsninger tror vi ikke alene skal findes i udvikling af opgaver/tilbud men også i udvikling af kultur, struktur/processer og ikke mindst tilgange og mindsset. En innovativ udvikling af opgaveløsningen skal derfor ses i sammenhæng med en innovativ tilgang til udviklingen af samarbejdsprocesser og kommunikation.