Motivation og baggrund

Brønderslev Kommune har de seneste 5 år arbejdet ihærdigt med at geare organisationen til at imødegå de store udfordringer i opgaveløsningen omkring udsatte børn og unge. Dette med henblik på at sikre udsatte børn og unges trivsel, læring og udvikling. En tydelig ramme og retning er lagt for såvel løsning af myndighedsopgaven – som løsning af udføreropgaven, og tværfagligt og tværsektorielt er der iværksat flere initiativer i den tidligt og forebyggende indsats.

Trods mange initiativer er det stadig ikke lykkedes at ”knække kurven”, og der er fortsat et stadigt stigende antal af børn og unge med særligt behov for væsentlig støtte ligesom antallet af anbringelser er fortsat stigende. Skal kurven knækkes skal Brønderslev Kommune derfor investere og skabe en forandring, som bidrager til en effektiv indsats med varige spor for de udsatte børn og unge.

Af budgetaftalen for 2015 fremgår det: ”Byrådet forventer, ….. at en planlagt iværksat indsats i udvalgt belastet lokalområde jf. BDO-analysen del 1 ….. vil medføre færre anbringelser, kortere varighed af anbringelser og indsatser ….. Den nødvendige ændring af praksis skal bl.a. tage udgangspunkt i BDO-analysen del 2 (praksisdelen).”

På et fællesmøde i januar 2015 mellem Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en konkret beskrivelse af, hvorledes en særlig indsats kunne etableres og i hvilket område.

I april 2015 vedtog et samlet byråd at iværksætte den særlige indsats ved etablering af Team Varige spor med virkning pr. 1. august 2015.

Billede Varige spor farve

VARIGE SPOR