VARIGE SPOR i et udvalgt lokalområde

Ved etablering af Varige spor er der udvalgt et lokalområde.

Til grund for udvælgelsen af området lå følgende kriterier til grund:

  • Området skulle følge den geografiske opdeling for skoledistrikter og de deraf følgende geografiske afgrænsninger
  • Der skulle være ledelsesmæssig deltagelse og opbakning fra dagtilbud og skoler
  • Udvælgelsen skulle tage udgangspunkt i den socioøkonomiske analyse udarbejdet af BDO, hvor andelen af børn og unge med risikofaktorer for udsathed er opgjort og fordelt på skoledistrikter
  • De udvalgte skoledistrikter skulle have en vis volumen sagsmæssigt

Følgende skoledistrikter udvalgt:

  1. Dronninglund skoledistrikt
  2. Asaa skoledistrikt

Billede - Skoledistrikter asaa-agersted-drlund