Varige spor – Organisering og ledelse

Ledelse og ansvar

Varige spor er forankret i fagenheden Børn & Kultur. Direktøren sikrer sammenhængen til de politiske niveauer og øvrige direktørområder.

Ansvaret for den særlige indsats – fagligt og driftsmæssigt – er placeret hos Børne- og Familiechefen, som også sikrer den overordnede kompetence ift. daglig drift af Team Varige spor.

Organisering af Myndighedsfunktionen

I forbindelse med udrulning af Varige spor til kommunens øvrige skoledistrikter organiseres den særlige indsats i to team – Team Øst og Team Vest.

Billede - organisering udrulning

Denne organisering matcher endvidere organiseringen for både PPR og Sundhedsplejen.

Team Øst omfatter skoledistrikterne Dronninglund og Hjallerup. Team Vest omfatter de skoledistrikterne Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Sagsbehandlingen i Varige Spor tager udgangspunkt i følgende særlige perspektiver;

  • Normaliseringsperspektivet
  • Konsensusperspektivet
  • Perspektivet om inddragelse af netværk
  • Sundhedsfagligt og psykologfagligt perspektiv

For at sikre disse perspektiver gælder der særlige principper for sagsbehandlingen:

  • At sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder
  • At sagsbehandlingen ALTID er vidensbaseret
  • At fokus er på at bevæge sig ned af indsatstrappens trin

Rådgiverne i Varige spor arbejder ud fra SoS (Signs of Safety) og den løsningsfokuserede tilgang (LØFT).

Der er udarbejdet et arbejdsgrundlag for Varige spor – læs dette under anden fane, – som også beskriver bl.a. arbejdet med netværksinddragelse. Udrulning af Varige spor  således også udrulning af metoder, perspektiver og principper i øvrige skoledistrikter.

Unge Centrets Familie team

Udrulning af Varige spor begrænser sig ikke kun til Børne- og Familieafdelingens Myndighedsfunktion. I Unge Center Brønderslev, som har myndighedsfunktionen for unge 15-18 (23) årige, ligeledes implementeret Varige spor. De konkrete indsatser og fokus vil dog i højere grad være på de unges skolegang og uddannelse.

Unge Centrets mål i arbejdet med udsatte unge er bl.a., at flere udsatte unge tager folkeskolens afgangseksamen, og at alle unge er i gang med aktiviteter efter endt folkeskole. Unge Centret vil således etablere et familieteam, som både skal forstærke indsatsen for at komme ned ad indsatstrappen, men som sideløbende skal styrke den personlige udvikling mod en ’normaltilværelse’ med uddannelse og job.