Forord

Billede - Logo uden tegning

FORORD

Et mål i Udvikling i Fællesskaber er, at alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber.

Herunder er delmålene:

  • At alle forældre er en værdifuld del af forældregruppens fællesskab
  • At alle forældre er en værdifuld del af dagtilbuddets / skolens fællesskab
  • At alle forældre inddrages som vigtige samarbejdspartnere i udviklingen af gode relationer og betydningsfulde børnefællesskaber

Tværfagligt Udviklingsforum, en repræsentativ gruppe af ledere og medarbejdere, har sammen med fagenheden udarbejdet denne ‘Taktik for et stærkt forældresamarbejde’. Formålet er at sætte rammer samt give inspiration til forældresamarbejde i skoler og dagtilbud med henblik på at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er i samarbejdet.

Taktikken bygger på det fælles børnesyn i Brønderslev Kommune, hvor det bl.a. fremgår, at vi som fagprofessionelle skal forstå barnet i de kontekster, det indgår i: ”Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser, det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis, og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden”.

Brønderslev Kommune, juni 2016


[1] En taktik er underlagt en strategi eller overordnet mål. Derved tjener taktikken et langsigtet formål og indeholder nødvendige handlinger for planens eller målets delmål (Kilde: Wikipidia)