Taktik for et stærkt forældresamarbejde

Forældre spiller en vigtig rolle ift. at støtte op om børnenes  læring og inklusion i hverdagen. Forældre kan bidrage til læring f.eks. ved at læse med børnene og ved at tale om de temaer, der arbejdes med. Forældre kan også understøtte inklusion ved at tale anerkendende til og om de andre børn, forældre og personale, og ved at lave legeaftaler – også med børn som normalt ikke kommer i hjemmet.

En god relation mellem forældre og personale bygger på en ligeværdig dialog. At lytte og udveksle perspektiver er kvalificerende for at skabe gode, inkluderende børnefællesskaber. Forældrenes stemme er derfor en ressource til at kvalificere og revidere det pædagogiske syn og praksis.

Taktikken (som ses nedenfor) skal bidrage til understøttelse og kvalificering af forældresamarbejdet ift. børns trivsel, udvikling og læring.

Taktikken er opbygget i tre perspektiver: Forældre imellem, Forældre – medarbejdere, Forældre – organisation. Hvert perspektiv har et overordnet mål og en rammesætning samt links til diverse inspirations materiale.

KLIK IND PRÆCIST HVOR DU HAR INTERESSE / BEHOV

- OG GOD FORNØJELSE!

Billede - forside TAKTIK

HVORFOR? - Klik her: - Det siger forskere m.m. om forældre som medspillere 

HVORDAN? - ‘Bolden er givet op…’

Billede - hvordan

Billede - Forældre imellem Klik her:  Forældre imellem

Billede - forældre - medarbejdere Klik her: Forældre – medarbejdere

Billede - forældre - organisation Klik her: Forældre – organisation