Kortlægning T2 og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 2016

Billede - LSP billede analyser- studier

I forbindelse med projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’ er der i perioden 2013 – 2016 dels gennemført to kortlægningsundersøgelser i samtlige kommunale dagtilbud og skoler, dels gennemført to kvalitative studier i to dagtilbud og på to skoler.

Formålet med projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ var og er fortsat at styrke inklusionen i kommunens dagtilbud og skoler samt at øge børns trivsel, læring og udvikling. Forudsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt udvalgte, kommunale ressource- og støttemiljøer – gennem deres deltagelse i projektet, – udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer, samt inddrager resultaterne fra projektets to kortlægninger samt kvalitative studier til at understøtte en datainformeret praksis.

I de to kortlægningsundersøgelser har godt 1000 4-5 årige børn fra dagtilbud deltaget. Ligeledes har 4500 skoleelever fra 0. til og med 10. klasse og lidt under 1000 medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler deltaget. Og så har langt over halvdelen af forældrene deltaget i de to kortlægningsundersøgelser.

Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag står med et stort gennemarbejdet og validt datamateriale, der viser kvalitetsprofiler over fokusområder og resultater, og som dokumenterer udviklingstræk i kommunens dagtilbud og skoler fra 2013 til 2016.

I de kvalitative studier i dagtilbud og skoler er temaerne valgt på baggrund af kortlægningerne. Med de kvalitative studier er der gennemført observationer og interviews i praksis, og Brønderslev Kommune har dermed fået en mere konkret og dybdegående viden om børnenes/elevernes læringsmiljø.

Billede - Opsummering af resultater 2016

  1. Kortlægning T2 – Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016
  2. Kvalitative studier i dagtilbud og skoler – Kvalitativ rapport_Brønderslev Kommune

…. en PIXI

En kort men nærmere gennemgang af de enkelte undersøgelser og resultater kan læses ved at klikke her: Resultaterne af anden kortlægning og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 00_05_2017 . Her kan du endvidere læse kort om, hvordan Dagtilbudsområdet og Skoleområdet har arbejdet/ arbejder med resultaterne.

Alle resultater er forelagt Børne- og Skoleudvalget juni 2017, og Tværfagligt Konsulentteam i forvaltningen Børn & Kultur udarbejder en forankringsplan, som konkret beskriver, hvad og hvordan projekt Udvikling i Fællesskaber forankres – bl.a. ift. arbejdet med Pædagogisk Analyse, Børnesyn, systemteori m.m. Forankringsplanen forventes at foreligge sensommeren 2017.