Pædagogisk Analyse

Pædagogisk Analyse i skoler og dagtilbud

I bestræbelserne på at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, arbejder vi i Brønderslev Kommune med en fælles pædagogisk analysemodel Pædagogisk Analyse (PA).

Formålet er at opnå en systemisk tilgang og et fælles sprog blandt kommunens pædagogiske personale med øget inklusion, trivsel og læring til følge for alle børn i dagtilbud og skoler.

I folderen Pædagogisk Analyse i skoler og dagtilbud kan du læse nærmere om ;

  • organisering
  • kompetenceopbygning (Capacity Building)
  • Modellen – Pædagogisk Analyse
  • Opgaver og roller i et team
  • Perspektiver – samarbejdet lærere og pædagoger

For folderen – klik her: Pædagogisk analyse i skoler og dagtilbud – info