Aktivitetskalender

 

Projektperioden for Udvikling i Fællesskaber er ved vejs ende. Politisk og ledelsesmæssigt er der truffet beslutning om, at de fælles mål og det tværfaglige fokus fastholdes mht. på at bevare og kvalificere det faglige fællesskab på tværs af de enkelte områder.

Det betyder, at ledere og medarbejdere fortsat skal have fokus på børnesyn og en systemteoretisk og anerkendende tilgang i det daglige pædagogiske arbejde. Det betyder også, at arbejdet med Pædagogisk Analyse bevares, og at det understøttes af kommunens ressourcepersoner(vejlederkorps), temadage og uddannelse af nye medarbejdere og PA-koordinatorer.

Nedenfor ses datoer for kommende temadage, uddannelse af nye kolleger og fælles lederseminarer:

TEMADAGE FOR PA-KOORDINATORER OG -VEJLEDERE

 • 2. tirsdag i september kl. 13-16 (2018: 18. september)
  • Oplæg v. Jens Andersen
 • 2. torsdag i marts kl. 13-16 (2018: endnu ikke fastlagt)

UDDANNELSE AF NYE MEDARBEJDERE OG PA-KOORDINATORER – Pædagogisk Analyse

 • 1. tirsdag i oktober kl. 8.00-15 (2018: 2. oktober, Brønderslev Rådhus, lokale 318)

Ledelsesmæssigt skal der ligeledes være et tværfagligt og samarbejdende fokus, hvorfor de fælles lederseminarer bevares. Endvidere deltager også ledergrupperne; Børn & Familie samt Fritid & Kultur. Der med er lederseminarerne et forum for samtlige ledere inden for forvaltningen Børn & Kultur.

FÆLLES LEDERSEMINARER, skoleåret 2017/18

 • Lederinternat, 5.-6. oktober 2017
 • Lederseminar 7. december 2017 kl. 12-16
 • Lederseminar 8. marts 2018 kl. 12-16
 • Lederseminar 14. juni 2018 kl. 12-16

Skoleåret 2018/19 – datoer på vej

 • Lederseminar september 2018 – hel dag
 • Lederseminar marts 2019 kl. 12-16
 • Lederseminar  juni 2019 kl. 12-16