Brønderslev med i reference netværk

På grund af den store interesse til Socialstyrelsens pulje i 2015 (tidlig og forebyggende indsatser for sårbare og udsatte børn og unge), inviterede Socialstyrelsen nogle ansøgerkommuner til at deltage i partnerskabsprojektet som referencekommune.

Formålet med referencenetværket var at understøtte den positive udvikling i retning af tidligere forebyggelse, som allerede var i gang i mange kommuner.

Referencekommunerne blev opdelt i 3 geografiske klynger med en formandskommune i hver. Formandskommunerne var repræsentanter for kommunerne i deres klynge, og var en hoveddrivkraft i planlægningen af de fælles tværgående aktiviteter. Formandskabet blev betjent af et fælles sekretariat, bemandet med medarbejdere fra de tre formandskommuner og Socialstyrelsen.

Brønderslev Kommune var formandskommune for klynge Vest, som bestod af:

  • Brønderslev Kommune (formand for klynge Vest)
  • Herning Kommune (partnerskabskommune)
  • Jammerbugt Kommune
  • Randers Kommune
  • Syddjurs Kommune
  • Vesthimmerland Kommune
  • Viborg Kommune
  • Kolding Kommune

I perioden 2015-2017 har konsulentkonsortiet Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS understøttet det lokale udviklingsarbejde i referencekommunerne. Konsortiet har på baggrund heraf udarbejdet et erfaringsbaseret og praksisorienteret inspirationsmateriale om centrale temaer, der har indgået i kommunernes omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge.

Du kan læse inspirationsmaterialet og referencekommunernes erfaringer på følgende link:

https://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/omstilling-til-tidligere-og-mere-effektiv-indsats-final-januar2018.pdf

Vil du vide mere om partnerskabsprojektet og se de materialer, der er udarbejdet på baggrund af projektet, kan du se den underliggende fane: Partnerskab og referencekommune om en tidlig forebyggende indsats.