Partnerskab og referencekommuner om en tidligere forebyggende indsats

I 2015 indgik Socialstyrelsen et partnerskabsprojekt med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende hermed blev et netværk af referencekommuner tilknyttet. – Kommuner, som arbejdede i samme retning, som de tre partnerskabskommuner.

Baggrund for projektet

Omdrejningspunktet for projektet er at tænke forebyggelse ’hele vejen rundt’ – på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte børn og unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet. Inspirationen for arbejdet er ’den svenske model’. En række undersøgelser viser, at svenske kommuner har stor succes med at investere i forebyggende indsatser og foranstaltninger bl.a. med resultat af, at færre sager ender i langvarige indgribende foranstaltningsforløb. Samtidig skal udsatte børn, unge og deres familier opleve endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system – i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv. Udviklingsarbejdet tog derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet, hvor der var fokus på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

Projektets formål

Projektet havde fokus på at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats over for udsatte børn og unge. Løsninger og metoder skulle kunne forankres i den enkelte kommune og udbredes til andre interesserede kommuner efter projektperioden. Udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne indebar intensive udviklingsforløb, der tog udgangspunkt i det lokale, mens rammen og retningen for arbejdet på tværs af partnerskabskommunerne var fælles: Det handlede således om at videreudvikle den forebyggende indsats på tværs af sagsbehandling, tilbudsvifte og med fokus på koblingen til den tidlige indsats i almenområdet.

Viden og erfaringer fra partnerskabsprojektet

Arbejdet i partnerskabskommunerne indebar intensive udviklingsforløb, der tog udgangspunkt i det lokale, mens den overordnede ramme og retning var fælles. Omdrejningspunktet i projektet var at tænke forebyggelse hele vejen rundt, dvs. på tværs af myndighed, udfører af specialiserede indsatser og almenområdet.

Den nye udgivelse beskriver de kerneelementer, der sætter den strategiske ramme og den faglige retning for en kommunal omlægning til en tidligere forebyggende indsats på børn- og ungeområdet. Det forebyggende mindset foldes ud, og det præciseres, hvad en omlægning af indsatsen kræver af kommunen både strategisk, organisatorisk og i den faglige praksis.

Materialer udgivet til inspiration:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/strategisk-ramme-faglig-retning-for-omlaegning-til-en-tidligere-forebyggende-indsats

https://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/ramme-og-retning_november-2015.pdf

Samtidigt er der udgivet nogle film. Bl.a. en om hvorfor det giver mening at omlægge til en tidligere forebyggende indsats, og hvor vigtigt det tværfaglige samarbejde er for at lykkes.

Film 1: Hvorfor omlægge til en tidligere forebyggende indsats? (en introducerende animationsfilm)

https://www.youtube.com/watch?v=QZf-1YRGvAY

Film 2: Tværfagligt samarbejde (en praksisnær film med interviews med fagpersoner)

https://www.youtube.com/watch?v=zWzzh0BN-tA