Resultaterne af interview 2017 – Læringspointer fra UIF

I projekt Udvikling i Fællesskaber er der løbende gennemført undersøgelser og analyser – fire af slagsen (to kortlægninger og to statusanalyser).

I forbindelse med at projektet overgår fra at være et projekt til at være en integreret del af hverdagen på skoler, i dagtilbud og forvaltning, er der endvidere gennemført fokusgruppeinterview med det formål at udlede læringspointer i et organisatorisk perspektiv. I alt er der gennemført fem fokusgruppeinterview på forskellige niveauer.

Det overordnede formål med interviewene var at blive klogere på, hvordan et stort og tværfagligt projekt har kunnet understøtte de ønskede forandringer i hverdagens praksis. Fokusgruppeinterviewene tog derfor udgangspunkt i nogle overordnede tematikker, der samlet set afspejlede de overordnede mål med projektet. Tematikkerne var ens og gennemgående for alle fem fokusgrupper uanset niveau i organisationen.

Resultaterne

Læringspointer fra UIF og fremadrettede pointer ift. forankringsplan

Resultaterne af interviewene er anvendt konstruktivt ift. udarbejdelse af en forankringsplan ved projektperiodens ophør. - Se Forankringsplanen under fanen; Om projektet…