PPR

Hvem er PPR?
Vi er psykologer, talepædagoger, konsulenter, sekretærer og faglig leder. PPR deltager i kommunens arbejde med at give børn og unge fra 0-18 år de bedst mulige opvækstbetingelser. I kan f.eks. møde os i børnehaver og skoler, hvor vi rådgiver og vejleder børn, forældre og personale.

Du kan henvende dig til os:

  • Hvis dit barn ikke virker glad
  • Hvis dit barn bliver drillet i skolen
  • Hvis dit barn har svært ved at lære at læse
  • Hvis dit barn har svært ved at følge med fagligt
  • Hvis dit barn har svært ved at lære at tale
  • Hvis I som forældre har en fornemmelse af, at jeres barns vanskeligheder ikke er af kortvarig eller forbigående karakter, kan I henvende jer til PPR

Undertiden vil andre som har kontakt med barnet være de første til at iagttage, at det ikke trives eller udvikler sig tilfredsstillende. Det kan f.eks. være læge, sundhedsplejerske, pædagog eller lærer, og disse kan da, såfremt forældrene er indforstået hermed, henvise til PPR. Naturligvis kan det også være barnet eller den unge selv, der henvender sig. Men i alle tilfælde vil undersøgelse og vurdering af barnets vanskeligheder ske i samarbejde med forældrene.