Frivillighed

I forbindelse med indsatsen Varige Spor vil Brønderslev Kommune sætte fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner gennem et tæt samarbejde med civilsamfundet – herunder både børnenes og de unges netværk, lokalsamfundet, Brønderslev Provstis Diakoniudvalg, frivillige ildsjæle og de frivillige sociale foreninger.

Ud fra Varige Spors pilotindsats blev det tydeligt, at Brønderslev Kommune skal have en tovholderfunktion og en koordinerende rolle, hvis der skal opnås et tæt og givende samarbejde mellem civilsamfundet og kommunen. Derfor blev Louise Krogsgaard Nielsen pr. 01.12.17 projektansat som frivilligkoordinator i to år. Louises fornemste rolle er at fungere som bindeled mellem de kommunalt ansatte og den frivillige verden. Hun skal således gøre det lettere tilgængeligt for de kommunalt ansatte at henvise til de frivillige tilbud, samt gøre det lettere for de frivillige at reklamere for deres aktiviteter. Derforuden skal Louise udvikle og forbedre den frivillige tilbudsvifte, så den bliver så stærk og varieret som muligt.

Kontaktoplysninger 

Har du brug for hjælp eller sparring angående de frivillige tilbud til sårbare og udsatte børn og unge i kommunen er du mere end velkommen til at kontakte Louise pr. mail louise.krogsgaard.nielsen@99454545.dk eller pr. telefon 2859 7867.

Yderligere information 

Du vil i fremtiden også kunne holde dig opdateret omkring det frivillige supplement til den offentlige indsats herinde på bloggen. Find bl.a. en oversigt over de frivillige tilbud til sårbare og udsatte børn og familier her.

Finger-folk_red.