Sammenhængende Børnepolitik

I Brønderslev Kommune har vi fået revideret vores Sammenhængende Børnepolitik så den nu favner værdier og principper i eksisterende politikker og strategier – bl.a. I samspil med borgerne, Børnesynet og den særlige indsats Varige spor.

Politikken er dermed ‘det fælles tredje’, som knytter en rød tråd inden for det samlede børne- og ungeområde, og som udstikker en fælles retning for samarbejder og indsatser på almen- og specialområdet.

Den Sammenhængende Børnepolitik har fire værdibaserede overskrifter;

  1. Barnet i fokus
  2. Fælles ansvar
  3. Udvikling i fællesskaber
  4. Klar til verden

Disse fire overskrifter fungerer som en paraply, der sætter fælles retning, og som samtidigt er retningsanvisende for, hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Samspillet er visualiseret i form af en samspilstrekant:

Billede - trekant SHM BØRNEPOL

Samspilstrekanten illustrerer, at vi sammen – familie, kommune, lokalsamfund og netværk – alle bidrager til børnenes hverdag.

En web-version af kommunens Sammenhængende Børnepolitik kan du læse ved at klikke på dette link: Brønderslev_børnepolitik_web