Faglige pejlemærker

11 kommuner og Socialstyrelsen skal arbejde sammen om at udvikle den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Partnerskabet skal bruges til at udveksle erfaringer og viden.

Igennem Faglige pejlemærker sættes den faglige retning for den tidlige forebyggende indsats på tværs af de 11 kommuner. Pejlemærkerne skal skabe sammenhæng mellem den lokale udviklingsproces og de tværgående aktiviteter i partnerskabet.

De faglige pejlemærker kan tilgås her: Faglige pejlemærker maj 2018