Familieskaber

Familieskaber er et partnerskab mellem Brønderslev Kommune og Mødrehjælpen med støtte fra Nordea Fonden.

Familieskaber er et tilbud, som indeholder
Individuel rådgivning eksempelvis omkring:
– Skilsmisse
– Konflikthåndtering
– Samarbejdsvanskeligheder
– Tvivl ift. graviditet/abort
– Økonomi og budget
– Boligforhold

Gruppeforløb med forskellige temaer:
– Graviditet
– Familieliv
– Parforhold
– Forældreskab (COS-P)
– Uddannelse og job

Tilbud om deltagelse i eller brobygning til frivillige aktiviteter i kommunen, eksempelvis mentorordning, fællesspisning, oplevelsesture eller kreativt samvær.

Hvem:
Familieskabers målgruppe er gravide og forældre med børn op til tre år, som er bosiddende i Brønderslev Kommune, som har behov for støtte og netværk.

Hvor:
Præstevænget 1, 1. sal
9320 Hjallerup
(1. salen af SFO’en)

Hvorfor:
Formålet med Familieskaber er at styrke:
– Netværk
– Forældrekompetencer
– Kost- og motionsvaner i familien
– Job- og uddannelsessituation hos forældre

Kontaktoplysninger:
Rådgiver
Mette Madsbøl
Tlf. 2063 9036

Rådgiver
Gitte Christensen
Tlf. 2063 8535 (Træffes mandag fra 9 – 13)

Mail: info@familieskaber.dk
Følg os på Facebook

Yderligere fagpersoner tilknyttet Familieskaber:
– Sundhedsplejerske
– UU-vejleder
– Jordemoder fra Jordemodercentret i Hjørring
– Frivilligkoordinator fra Mødrehjælpen
– Frivilligkoordinator fra Brønderslev Kommune

Logo - familieskaber