Oversigt over frivillige tilbud til sårbare og udsatte børn og familier

Frivillige sociale tilbud i Brønderslev Kommune
I Brønderslev Kommune findes der flere foreninger og organisationer, som tilbyder frivillige sociale aktiviteter for sårbare og udsatte børn, unge og deres familier.

Red Barnet har en familieoplevelsesklub i Brønderslev. Familieoplevelsesklubben tilbyder udflugter, aktiviteter og oplevelser for familier, som af forskellige grunde har brug for lidt hjælp til at få gode fælles oplevelser.
Aktiviteterne er for børn i alderen 5-12 år sammen med deres forældre – større og mindre søskende er også meget velkomne.
Klubben har plads til ca. 40 medlemmer, og man skal deltage i mindst seks arrangementer om året for at være medlem.
Find yderligere information på klubbens hjemmeside eller Facebook.

Røde Kors har et familienetværk i Dronninglund. Familienetværket er et tilbud til børnefamilier i en socialt udsat situation. Her indgår familierne i et fællesskab med andre børnefamilier og deres sociale netværk bliver derved styrket, og både forældrenes og børnenes trivsel bliver forbedret. Familierne og de frivillige mødes i Dronninglund en gang månedligt til fællesspisning og hyggeligt samvær.
Få yderligere information om Røde Kors i Dronninglund-Hjallerup på deres hjemmeside.
Røde Kors i Brønderslev er på nuværende tidspunkt ved at oprette en ny aktivitet ved navn Familieven, hvor frivillige skal støtte sårbare børnefamilier med udgangspunkt i familiens behov og situation. Den enkelte familie får tilknyttet en frivillig familieven, som eksempelvis kan være en ekstra støtte for børnene, hjælpe med lektier, give forældrene sparring på udfordringer i deres hverdag, vejlede ift. praktiske ting i hverdagen f. eks. sund kost eller økonomi, men også bare være en gode ven, som er til at tale med.
Derforuden har Brønderslev lokalforening en aktiv integrationsindsats både med et cykelværksted og en lektiecafé hos Mælkebøtten i Brønderslev.
Få yderligere information om Røde Kors i Brønderslev på deres hjemmeside

Fristedet i Asaa. Fristedet er for skolebørn i 0. – 6. klasse. Her kan børnene komme onsdag efter skole og hygge sig med hinanden og de frivillige voksne.
Find yderligere information på Fristedets Facebook.

Mødrehjælpen åbnede i april 2018 en genbrugsbutik i Bredgade 65 i Brønderslev, som sælger børnetøj og legetøj.
De tilbyder mor-baby massage den første onsdag i måneden fra kl. 9 til 10. Her guider og vejleder babymassør Marion Sorg mor i at give sin baby enkel og balanceret massage. Lektionen er gratis men kræver tilmelding. Tilmelding foregår til Mødrehjælpen på 2550 9700. Der skal sendes en sms med navn og ”ja tak til mor-baby”.
Mødrehjælpen har også “Den Rullende Kagemand”, hvor forældre kan søge om støtte til børnefødselsdage. Hjælpen bestå af en kagemand, boller, saft og en lille gave til fødselaren. Hent et ansøgningsskema i butikken i Bredgade.
Derforuden har Mødrehjælpen også en åben café en fredag fra 10-12 i måneden, hvor de frivillige står klar med kaffe og morgenbrød samt rådgivning og støtte til enlige, gravide og familier.
Få yderligere information på mail broenderslev.lf@moedrehjaelpen.dk eller på Facebook.

New Kids er et håndbold- og fodboldhold i Dronninglund til børn med en eller anden form for udfordring i hverdagen, men som stadig har brug for den sociale holdsport. Tilbuddet er rettet til de børn, som gerne vil dyrke sport, men hvor tilbuddene er få pga. deres udfordringer. I New Kids tilbyder de desuden en bred vifte af klubarrangementer til deres medlemmer – eksempelvis biograftur, spilleaftner og fællesspisning.
Det et en parallel til Rikke Nielsens Lykke Liga – Lykke Liga tager de udviklingshæmmede, New Kids vil gerne have de børn, der ligger i gråzonen til det almindelige.
Pris 300 kr. for hele sæsonen.
Få yderligere information på klubbens hjemmeside

Kirken har familiefællesskaber i Brønderslev og Hjallerup. Familiefællesskaberne er et tilbud til familier i en socialt udsat situation, som har behov for et styrket netværk, og støtte til hverdagens udfordringer. Her mødes børnefamilier og frivillige månedligt til fællesspisning, aktiviteter, lektier og hyggeligt samvær. Familiefællesskaberne er organiseret under Brønderslev Provstis diakonigruppe.
Få yderligere information via deres hjemmeside.

Kirkens Korshær har en børne- og familieafdeling i Brønderslev. De tilbyder rådgivning, støtte og samtaler til udsatte familier, hvis tilværelse er præget af mange forskellige problemstillinger, eksempelvis spinkelt netværk, social isolation, dårlig økonomi, fysiske og/eller psykiske lidelser.
Herudover har de en legestue, som er et tilbud til hjemmegående forældre, med forskellige udfordringer i livet og deres førskolebørn. Legestuen foregår i Kirkens Korshærs lokaler i Mejlstedgade 26 i Brønderslev hver onsdag kl. 9.00-12.00.
Ligeledes har de en Torsdagscafé, som er et tilbud for kvinder om samvær, fællesskab, støtte og gode snakke med andre kvinder med særlige udfordringer i livet. Torsdagscaféen er også i lokalerne i Mejlstedgade 26 i Brønderslev hver torsdag kl. 10 – 13.
Få yderligere information på Facebook eller via mail familiearbejdet-bronderslev@kirkenskorshaer.dk. 

Børns Voksenvenner  skaber venskaber mellem ressourcestærke voksne og ramte børn – så alle børn har tilpas voksenkontakt, rollemodeller og fortrolige. Lige nu arbejder Børns Voksenvenner på at styrke indsatsen lokalt her i Brønderslev Kommune. Derfor søger de lige nu frivillige voksenvenner og børn, som er interesseret i at skabe nye venskaber.
Få ydereligere information via deres hjemmesiden eller på mail aalborg@voksenven.dk.

reb - bloggen - pause

Idræts- og spejderforeninger i Brønderslev Kommune
På Brønderslev Kommunes Fritidsportal findes der et samlet overblik over kommunens aftenskoler, idrætsforeninger, idrætshaller, skoler, spejdere og øvrige foreninger, samt et overblik over tilbudsviften i kommunens byer.
NB: Foreningerne skal selv holde Fritidsportalen opdateret.

Brønderslev Kommunes Fritidsguideordning hjælper ressourcesvage familier med at få deres børn til fritidsaktiviteter. Der kan søges om hjælp til betaling af kontingent for én fritidsaktiv pr. halvår. Derforuden tilbyder fritidsguideordningen også hjælp til tilmelding af en aktivitet og en kommunal fritidsguide følger barnet til aktiviteten den første gang.
Læs meget mere om Fritidsguideordningen på kommunens hjemmeside.

reb - bloggen - pause

Frivillige sociale foreninger i Aalborg
På De Frivilliges Hus’ hjemmeside findes der en oversigt over de frivillige tilbud til børn og unge i Aalborg. Flere af tilbuddene er også tilgængelige for børn og unge fra Brønderslev Kommune. Eksempelvis:

Skyggebørn hjælper børn og unge i sorg. Mange børn lever i de voksnes blinde vinkel, og er alene med deres sorg. Det kan være sorgen over at have en syg bror, at man har mistet sin mor eller selv er kritisk syg – men sorgen kan også have en helt anden årsag. Skyggebørn tilbyder både samtalegrupper, individuelle samtaler og familiesamtaler.
Få yderligere information på deres hjemmeside.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 år. Ingen problemer er for store eller små, og alt foregår på de unges præmisser. Der er ingen ventetid, man kan bare ringe, skrive eller komme forbi lokalerne i Aalborg på Borgergade 6.
Få yderligere information via deres hjemmeside eller via mail aalborg@headspace.dk eller mobil 5373 3006.

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 24, som er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug.
Få yderligere information på deres hjemmeside eller via mail aalborg@tuba.dk eller mobil 3093 9117.

Ventilen er et mødested for ensomme unge mellem 15 og 25 år. Hos ventilen i Aalborg kan unge komme i kontakt med andre unge i samme situation, og sammen kan de hjælpe og støtte hinanden med opbakning fra de frivillige.
Få yderligere information på deres hjemmeside eller via mail aalborg@ventilen.dk eller mobil 4246 1051.

reb - bloggen - pause

Relevante hjemmesider 

Socialministeriets projekt “Én indgang for alle”
Børneportalen er en hurtig vej til den rigtige hjælp. Hjemmesidens formål er at hjælpe børn og unge med at finde frem til netop den rådgivning de har brug for.
Hjemmesiden henvender sig til de 10 – 15 årige, men da hjemmesiden danner et utrolig godt overblik over de mange gode hjælpetilbud, er den også relevant for voksne omkring børn og unge.

Red Rådgivning  
Red Rådgivning yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. Udover telefonisk rådgivning tilbyder Etnisk Ung også materiale samt gratis kurser og work-shops i hele landet.
Hos Red Rådgivning kan fagpersoner ligeledes få rådgivning omkring konkrete sager.
Find kontaktoplysninger og åbningstider for deres telefoniske rådgivning her.

reb - bloggen - pause

Øvrige tilbud i Brønderslev Kommune
Udover overstående tilbud fra frivillige sociale foreninger og organisationer findes der også flere andre frivillige og gratis arrangementer i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Bibliotek tilbyder en masse arrangementer for børn, unge og familier i alle aldre – eksempelvis cirkusskole, sprogfitness og webetik.
Læs meget mere om, hvad der sker på kommunens biblioteker på deres hjemmeside.

Brønderslev Bibliotek og Sundhedsplejen er indgået et samarbejde om en Barselscafé på hhv. Brønderslev Bibliotek og Hjallerup Bibliotek. Barselscaféen er et hyggeligt og uformelt mødested for alle forældre i hele kommunen med børn i alderen  0 – 1 år. Til barselscaféen vil der være små faglige oplæg, en sundhedsplejerske der kan svare på generelle spørgsmål samt en bibliotekar, som kan hjælpe med at finde materialer til småbørnsfamilier.
Læs meget mere om Barselscaféen på bibliotekets hjemmeside.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning og oplevelser til unge mellem 13 og 18 år – eksemespvis knallertkørekort, TV ungdom, rideture, musik, E-sport og matematikundervisning.
Læs meget mere om Ungdomsskolens aktiviteter og ture på deres hjemmeside.

Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, drama og billedkunst.
Læs meget mere om Kulturskolens aktiviteter på deres hjemmeside. 

Familieskaber tilbyder individuel rådgivning, gruppeforløb og tilbud om deltagelse i eller brobygning til frivillige aktiviteter for gravide og forældre med børn op til tre år, som har behov for at styrke deres fysiske, mentale eller sociale sundhed.
Læs meget mere om Familieskaber her.

Mælkebøtten er Boligforeningen P.M.’s boligsociale projekt i Brønderslev, hvor formålet er at skabe social trivsel for boligforeningens beboere. Her tilbyder de rådgivning eksempelvis omkring jobsøgning, økonomi og IT for boligforeningens beboere. Men Mælkebøtten har også en Børneklub, Ungeklub og fællesspisning, hvor alle fra Brønderslev by er velkomne.
Hent et program over Mælkebøttens aktiviteter i deres Fælleshus i Brønderslev.
Læs meget mere om Mælkebøtten på deres hjemmeside.

Finger-folk_red..