Politik for dagtilbud

Politik for Dagtilbud

http://www.bronderslev.dk/~/media/website/Borger/BornOgFamilie/Boernepasning/314-0%20Politik%20for%20dagtilbud%202012-2016.ashx

KVALITET I DAGTILBUD

Faglig udvikling er en forudsætning for kvalitet i vores dagtilbud, og er derfor et centralt begreb i denne politik. Faglig udvikling beskrives med temaerne: børn i fællesskaber, læring i dagtilbud, udvikling i den pædagogiske praksis og kompetenceudvikling, fordi det er helt centrale begreber i forståelsen af faglig kvalitet på dagtilbudsområdet.

FAGLIG UDVIKLING

Børn og fællesskaber

  • I Brønderslev kommune ønskes dagtilbud med en inkluderende praksis, der både har fokus på det enkelte barn, men i særdeleshed også på fællesskabet.
  • Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Derfor vægtes en kontinuerlig justering af den pædagogiske praksis, så der kan ydes en differentieret indsats, der skaber rammer for, at alle børn kan være i et fællesskab. Der skal inkluderes flest mulige børn i dagtilbuddene, på en måde så også børn med særlige behov ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring.
  • Alle dagtilbud i kommunen arbejder med den relations- og ressourceorienteret  tilgang som fundament for al pædagogisk arbejde, og både børn og forældre mødes med en åben og anerkendende tilgang. I vores dialog er vi respektfulde og ligeværdige med et bevidst fokus på den pædagogiske faglighed.
  • I det pædagogiske arbejde fokuseres på det enkelte barns potentialer og kompetencer, så barnet får mulighed for at lære og udvikle sine evner og indgå i og udvikle positive sociale relationer med både børn og voksne.
  • Med afsæt i et godt forældresamarbejde prioriteres en bred tværfaglig indsats og et fælles sprog, så der i samarbejdeT kan skabes de mest optimale rammer og forudsætninger for det enkelte barn. Dagtilbudsområdet prioriterer det tværfaglige samarbejde ud fra en faglig, åben, værdsættende og anerkendende tilgang.