Politiske mål 2011 – 2012

Politiske mål 2011 -2012

De politiske mål, som hvert 2. år udarbejdes på dagtilbudsområdet, danner rammer for den pædagogiske retning i dagtilbuddene. Der er to politiske mål: Alle børn i fællesskaber og Sprog og sprogstimulering.

Alle børn i fællesskaber er beskrevet således: Fællesskabet er centralt for alle børns trivsel, udvikling og læring. Vi vil derfor have fokus på den inkluderende praksis i dagtilbuddene, så der skabes miljøer, der tilgodeser børns forskellige forudsætninger. Relations- og ressourcepædagogikken er grundlaget for at arbejde inkluderende og for at optimere indsatsen specielt for børn med særlige behov.