Forandringsteori for PPR på sporet

Der er udarbejdet en forandringsteori for PPR på sporet, som viser sammenhængen mellem indsatser, aktiviteter og mål.

Klik her:  Forandringsteori 25_06_2018

Forandringsteorien er – sammen med den samlede udviklingsplan, som beskriver den enkelte udviklingsaktiviteter, – udtryk for en foreløbig ramme for projektets indsatser. Projektet er en udviklings- og forandringsproces, og der vil således evt. blive etableret flere aktiviteter i projektforløbet, såfremt der viser sig behov og mulighed herfor.