Indhold for tilsyn 2012 og 2013

Indhold for tilsyn 2012 og 2013

På tilsynsbesøgene i 2012 var et af temaerne; Børn i fællesskaber. Dagtilbuddene skulle reflektere over inklusionsbegrebet, hvordan de arbejder med det i pædagogikken og over faktorer, som fremmer og hæmmer inklusion.

Link?

På tilsynsbesøget i 2013 fortsætter temaet; Børn i fællesskaber. Dagtilbuddene skal beskrive og reflektere over, hvorledes de skaber rammerne for, at børnene inkluderes og ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring.