Pædagogisk Plan 2013

Pædagogisk plan 2013

I dette års Pædagogiske plan som hver enkelt dagtilbud skal udarbejde, skal arbejdet med børn i fællesskaber beskrives: Indholdet af Pædagogisk plan følges op på tilsynet i 2013.

http://www.bronderslev.dk/~/media/website/Borger/BornOgFamilie/Boernepasning/Pædagogisk%20plan.ashx

a)    ICDP

Hvordan arbejdes der med etablering af kontakt, tilknytning og skabelse af positive relationer?

–       I forhold til børnene

–       I forhold til forældrene

b)    Børn i fællesskaber

Beskriv jeres inkluderende praksis, der både har fokus på det enkelte barn i fællesskaber. Hvordan skaber I rammerne for, at flest mulige børn inkluderes og at alle børn ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring?