Partnerskab med Socialstyrelsen og 10 andre kommuner 2018-2020

Brønderslev Kommune har indgået et fælleskommunalt partnerskab om investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR. Socialstyrelsen og 1 kommuner skal arbejde sammen om at udvikle den tidlige og forebyggende indsats i PPR, hvor Deloitte er tilkoblet som konsulentfirma.

Partnerskabet har fokus på tre indsatsområder;

  1. Opsporing af sårbare og udsatte børn og unge
  2. Forebyggende, foregribende og mere indgribende indsatser
  3. Organisering og tværfagligt samarbejde

Billede - partnerskabets indsatsområder - rund

Hvad skal partnerskaber bruges til?

Partnerskabet skal bruges til at udveksle erfaringer og viden. Igennem faglige pejlemærker sættes en fælles faglig retning for den tidlige, forebyggende indsats på tværs af de 11 kommuner. Pejlemærkerne skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem den lokale udviklingsproces og de tværgående aktiviteter i partnerskabet.

De faglige pejlemærker kan ses her – Faglige pejlemærker maj 2018

Projektstruktur og forløb

Partnerskab og projekt løber over en tre årig periode – fra januar 2018 til udgangen af december 2002.

Strukturmæssigt er projektet delt op i tre parallelle forløb:

  1. Et tværgående udviklingsarbejde (Partnerskabet)
  2. Et lokalt udviklingsarbejde bestående af lokale indsatser og lokal mål
  3. Evalueringsaktiviteter i form af resultatmålinger, omkostningsvurderinger samt forskellige erfaringsopsamling