ICDP – en fælles tilgang

ICDP – en fælles tilgang

http://www.bronderslev.dk/Borger/FamilieOgBoern/Boernepasning/HvadErICDP.aspx

ICDP er den fælles pædagogiske platform på Dagtilbudsområdet. ICDP er et pædagogisk program, der bygger på nyeste forskning inden for relations- og tilknytningsteorier. Kort fortalt går tilgangen ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne. Det handler om, som voksen, om at se barnet indefra og se sig selv udefra. En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet. Intet barn er et problem i sig selv: Når børn er i vanskeligheder, så har den voksne ansvaret.

Alle pædagoger, medhjælpere, ledere, dagplejepædagoger og støttepædagoger en certificeret uddannelse i ICDP. Desuden har alle dagplejere gennemført et 2-dages kursus. Der uddannes desuden løbende nyansatte.

Formålet med indsatsen har været at udvikle de professionelle omsorgsgiveres relationskompetence med henblik på at forbedre samspil og relationer mellem den voksne og det enkelte barn og at igangsætte læreprocesser i dagplejen, som kan bidrage til at kvalificere samspil og relationer i den enkelte dagpleje. Uddannelsesforløbet er evalueret med inspiration fra virkningsevaluering, og gør brug af såvel kvantitative som kvalitative dataindsamlingsmetoder.

Den seneste evaluering vist, at formålet med hele kompetenceudviklingen er indfriet. Læs mere i rapporten:

http://www.bronderslev.dk/~/media/website/Borger/BornOgFamilie/Boernepasning/Evalueringsrapport%20endelig.ashx