Oversigt over mulighederne for økonomisk støtte

Økonomisk støtte til sårbare og udsatte børn og familier 

Lions Club støtter børn, unge og familier med økonomiske udfordringer. Lions Club har fire lokalafdelinger her i Brønderslev Kommune. Lions Dronninglund og Lions Dronninglund Ingeborg Skeel som støtter i den gamle Dronninglund Kommune, samt Lions Brønderslev og Lions Brønderslev Brunhilde som støtter i den gamle Brønderslev Kommune. Send en begrundet ansøgning til lokalforeningernes præsident for at ansøge om støtte. Husk at skrive, hvad der søges støtte til, og hvorfor der er behov for støtte fra Lions Club. Find præsidenternes kontaktoplysninger på de enkelte hjemmesider.

SaralystFonden giver støtte til børn og unge i familier med én forsørger på kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse. Fonden yder bl.a. støtte til tøj, fødselsdage, jul, ferie og fritidsaktiviteter. Læs mere her.

Emmy og Harald Hansens Mindelegat støtter kvinder og unge med flere forskellige udfordringer. Læs mere her.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn uddeler legater fortrinsvis til enlige forsørgere. Læs mere her.

Børnesagens Fællesråd arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst. De uddeler bl.a. julestipendier, aktivitetstipendier og konfirmationsstøtte.

Dansk Folkehjælp støtter socialt dårligt stillede samt psykisk og fysisk handicappede. De støtter med julehjælp, feriehjælp, konfirmationshjælp og fødselsdagshjælp.

Børnehjælpsdagen arbejder på at hjælpe anbragte børn og udsatte ung. De har en Drømmebank, hvor de opfylder anbragte børns og udsatte unges største drømme.  Læs mere her.
Derforuden har de en IT-Fond, hvor anbragte børn og unge kan ansøge om en computer. Læs mere her.
Plejefamilier eller institutioner for anbragte børn og unge kan også få glæde af Børnehjælpsdagens mange tilbud. Læs mere her.

reb - bloggen - pause

Økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger 

§18 puljen er kommunalt afsatte midler, som skal understøtte det frivillige sociale arbejde i Brønderslev Kommune. Her kan frivillige sociale foreninger søge støtte til aktiviteter for socialt sårbare grupper. Læs mere her.

Krista og Hans Risagers Fond støtter spændende lokale initiativer og projekter fra personer, virksomheder, organisationer og foreninger, der kan være med til at skabe udvikling i Brønderslev by og lokalområdet. Læs mere her.

Sparekassen Vendsyssels Fond støtter almennyttige eller velgørende formål. Fonden har en lokalafdeling i Jerslev, som støtter inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområder. Læs mere her. Fonden har ligeledes en lokalafdeling i Klokkerholm, som støtter inden for den tidligere Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde. Lær mere her.

Øster Brønderslev Sparekasses Fond yder støtte til almennyttige formål indenfor Øster Brønderslev Sparekasses tidligere virkeområde. Læs mere her.

Hjallerup Samvirke støtter almennyttige og velgørende formål til gavn og glæde for Hjallerup og omegn. Læs mere her.

Gybels fond støtter skolevæsenet i den gamle Dronninglund Kommune, og kan udelukkende søges af udpegede sundhedsplejersker. Læs mere her.

Lions Club støtter foreninger med almennyttige og velgørende formål. De støtter udelukkende udvikling og nye initiativer, derfor kan der ikke søges støtte til drift.  Lions Club har fire lokalafdelinger her i Brønderslev Kommune. Lions Dronninglund og Lions Dronninglund Ingeborg Skeel, som støtter i den gamle Dronninglund Kommune samt Lions Brønderslev og Lions Brønderslev Brunhilde, som støtter i den gamle Brønderslev Kommune. Send en begrundet ansøgning til lokalforeningernes præsident for at ansøge om støtte. Husk at skrive, hvad der søges støtte til, og hvorfor der er behov for støtte fra Lions Club. Find præsidenternes kontaktoplysninger på de enkelte hjemmesider.

Rotary støtter almennyttige formål, og har lokalforeninger i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup, som støtter hver deres lokalområde. Send en begrundet ansøgning via mail til lokalforeningernes kontaktperson. Find kontaktoplysninger på de enkelte hjemmesider.

Spar Nord Fonden støtter gode idéer – store som små – til foreningslivet og til sociale og kulturelle formål. Lær mere her.

SE Vækstpulje Nyfors støtter foreningslivet samt idræts- og kulturlivet. Læs mere her.

Brønderslev kommune abonnerer på ForeningsTilskud.dk, derfor kan I som forening oprette en gratis profil, og få et overblik over alle de relevante tilskudsmuligheder.

Finger-folk_red.