INDSATSER TIL BØRN/UNGE


Billede - partnerskabets indsatsområder - rund

I regi af projekt PPR på sporet har PPR udviklet tilbudsviften. De nye tilbud er blevet til i et samarbejde PPRs øvrige samarbejdspartere; skoler, dagtilbud, myndighed m.fl. For hver indsats er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse, som også beskriver indstillingsprocedurer mv.

INDIVIDUELLE INDSATSERNE TIL BØRN OG UNGE:

Individuelle samtaleforløb af kortere varighed – Indsatsbeskrivelse – Samtaleforløb for børn og unge af kortere varighed

Optimering af anbragte børns læringsmiljø – Indsatsbeskrivelse – Anbragte børns læringsmiljø

Flygtningebørn med tegn på traume – Indsatsbeskrivelse – Flygtningebørn med tegn på traume

Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring – Indsatsbeskrivelse – Årsagsafdækning (002)

MERE VIDEN?

Informationsfolder til skoler: Flygtningebørn med tegn på traume – Folder; flygtningebørn med tegn på traumer december 2018

GRUPPEFORLØB TIL BØRN OG UNGE:

Samtaleforløb for børn (3-6 år) som oplever skilsmisse 

  1. I Danmark oplever hvert 3. barn inden sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden
  2. Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv
  3. Bruddet kan have negativ virkning på børns sundhed og trivsel
  4. Mange børn og unge kommer godt videre – især hvis de får støtte og omsorg

Kommunens pædagogiske ledere og medarbejdere oplever til stadighed en stigning i antallet af børn, som oplever og mærkes af deres forældres skilsmisseforløb. For at få erfaring med skilsmissegrupper for børn i alderen 3-6 år, og for at få erfaring med det tværprofessionelle samarbejde i sådan en kontekst, etableres der et pilotprojekt i Børnehaven Livstræet. Projektet forløber i periode uge 17-25, og evalueres i uge 26 2019. Skilsmisseøen – Beskrivelse 27_03_2019 og PIXI – folder Skilsmisse-øen