INDSATSER TIL BØRN/UNGE

Billede - partnerskabets indsatsområder - rund

I regi af projekt PPR på sporet har PPR udviklet tilbudsviften. De nye tilbud er blevet til i et samarbejde PPRs øvrige samarbejdspartere; skoler, dagtilbud, myndighed m.fl. For hver indsats er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse, som også beskriver indstillingsprocedurer mv.

INDSATSERNE ER:

Individuelle samtaleforløb af kortere varighed – Indsatsbeskrivelse – Samtaleforløb for børn og unge af kortere varighed

Optimering af anbragte børns læringsmiljø – Indsatsbeskrivelse – Anbragte børns læringsmiljø

Flygtningebørn med tegn på traume – Indsatsbeskrivelse – Flygtningebørn med tegn på traume

Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring – link under udarbejdelse. Forventes omkring marts/april. Ved akut behov kontakt PPR.

Temapakke – Læringsmiljø i skolen – Observationer og feedbackforløb ift. elever med bekymrende fravær – TEMAPAKKE – Læringsmiljø i skolen – Observation og feedbackforløb

MERE VIDEN?

Informationsfolder til skoler: Flygtningebørn med tegn på traume – TEMAPAKKE – Læringsmiljø i skolen – Observation og feedbackforløb