Fraværsprocedurer på skoleområdet – Glad i skole – IGEN

Billede - forside fraværsprocedurer

Fra forskning ved vi, at blot 2 fraværsdage pr. måned i et år svarer til et helt års tab af læring i løbet af et barns skoleforløb. – Jo tidligere indsats, jo større mulighed for at skabe forandring. Derfor er det også vigtigt, at der kontinuerligt er opmærksomhed på fravær og ikke mindst en tidlig indsats, både når vi konstaterer begyndende og bekymrende fravær.

For at styrke fraværsindsatsen på skoleområdet og for at styrke det tværfaglige samarbejde og koordineringen omkring den enkelte indsats er der udarbejdet fælles skridt for skridt procedurer, som giver klare retningslinjer for håndteringen af og samarbejdet om fravær på forskellige niveauer. Procedurerne kalder vi; Glad i skole – IGEN.

Procedurerne sætter fælles rammer for, hvornår vi skal være bekymrede og for hvem og hvordan vi sætter ind.

Se fraværsprocedurerne her: Fraværsprocedurer – Glad i skole – IGEN

Billede - forside fraværsprocedurer