Arbejdet i de tværfaglige arbejdsgrupper

Følgende filmklip giver dels et indblik i projekt PPR på sporet, dels en ide om det arbejde, som de forskellige tværfaglige arbejdsgrupper har haft fokus på og bidraget med til projektet.

Introduktionsvideo til PPR på Sporet

Bekymrende fravær og skolevægring

Skilsmissegrupper på Dagtilbudsområdet

Børn og unge i specialtilbud

Faglig sparring i Dagpleje og Sundhedspleje samt støttende indsatser til anbragte børn

Individuelle indsatser til børn og unge af kortere varighed 

Skilsmissegrupper på Skoleområdet

Flygtningebørn med tegn på traume