Styregruppe

Styregruppen bestod af:

Henning Risager, Direktør Børn & Kultur (formand)

Carsten Otte, Skolechef

Jørn Godsk, Dagtilbudschef og Leder af PPR

Jesper Frøling Nielsen, Ministeriets Læringskonsulenter

Jonas Borup, Ministeriets Læringskonsulenter

Forskningsleder og professor Lars Qvortrup, LSP

Projektkoordinator Ole Hansen, LSP

Hanne Jakobsen, Projektleder Brønderslev Kommune (sekretær)

Referencer:

Styregruppen refererede til kommunens Børne- og Skoleudvalg, som løbende blev holdt orienteret om projektforløbet.

Styregruppen var overordnet ansvarlig for:

  • at samarbejdsaftalens mål blev nået, og at de fastlagte indsatser blev gennemført på kvalificeret vis
  • at sikre politisk forankring
  • at sikre ledelsesmæssig opbakning til projektet
  • at sikre, at alle relevante interessenter blev informeret/involveret
  • at der blev nedsat en samlet projektorganisation, som var i overensstemmelse med det skitserede i samarbejdsaftalen
  • at der blev evalueret på indsatser og fremdrift, og at der blev truffet beslutninger om eventuelle justeringer eller ændringer i de planlagte indsatser og aktiviteter (efter oplæg fra Projektgruppen)
  • at sikre at opnåede resultater blev fastholdt og blev til varige kulturændringer