Samarbejdet med Ministeriets Inklusionsudvikling

Samarbejdet med Ministeriets Inklusionsudvikling

Inklusionsudviklingen arbejder efterspørgselsstyret, og skal understøtte Kommunen så der opnås en vellykket omstilling til øget inklusion med de mål, som kommunen har defineret.

Inklusionsudviklingen bidrager med sparring og viden, og bistår ved organiseringen af projektet samt ved fastlæggelse af forandringsteorier, processer og opfølgning på resultater.

Kommunen og Inklusionsudviklingen arbejder i fællesskab på at sikre, at de indsatser der iværksættes, også bliver forankret. I den forbindelse rådgiver Inklusionsudviklingen Kommunen i forhold til forankring af de igangsatte indsatser, også så det sikres at de videreføres efter projektets afslutning.

Ved projektets afslutning udarbejder kommunen – i samarbejde med Inklusionsudviklingen – en forankringsplan, som forelægges Ministeren.