Vision: FREMTIDENS SKOLE – for børn i tiden

Nyt billede - fremtidens skole for børn i tiden

D. 20. juni 2012 vedtog Byrådet en fælles vision for Fremtidens Skole i Brønderslev Kommune. Denne blev formuleret efter en bred og inddragende proces, hvor både ledere, medarbejdere, forældre og elever gav deres besyv med.

Se visionen 

Visionen indeholder en række pejlemærker for arbejdet med udviklingen af folkeskolen i Brønderslev Kommune og hænger på mange måder fint sammen med Udvikling i Fællesskaber. Overskrifterne i visionen er Samarbejde, Mangfoldighed og Udvikling (SUM).