KLK´s analyse af specialundervisning og inklusion

KLK´s analyse af specialundervisning og inklusion

Børne- og Skoleudvalget i Brønderslev Kommune besluttede i 2011, at der skulle gennemføres en analyse af forholdene vedrørende den vidtgående specialundervisning med henblik på at optimere kommunens indsats både fagligt og økonomisk.

Analysen blev afgrænset til at fokusere på skoleområdet og indeholdt beskrivelser, vurderinger og anbefalinger inden for fem temaer:

  • Faglige mål og retning
  • Økonomistyring og ressourcefordeling
  • Serviceniveau og tilbudsvifte
  • Ledelse
  • Organisatoriske forhold samt ansvarsfordeling og samarbejde

Selve rapporten kan læses her:

http://www.bronderslev.dk/Borger/SkoleOgUddannelse/FolkeskolenPrivatskolerEfterskoler/Specialundervisning.aspx